Jesteś tutaj: Home » Działalność Klubu » Działalność prospołeczna
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! W lipcu tego roku dzięki współpracy 10 klubów Lions ufundowany został kolejny dar dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka... więcej
18/07/2016
12 grudnia 2015 roku o godzinie 17:00 w kościele Paulus Kirche w Hanowerze rozpoczął się jeden ze szczególnie... więcej
12/12/2015
W 1999 roku - z okazji 10-lecia ruchu Lions w Polsce - LC Poznań Polska zorganizował koncert charytatywny z udziałem Wiesława Ochmana, Elżbiety... więcej
10/05/1999
Dzięki współpracy LC Poznań Polska z klubami holenderskimi: LC Veendam, LC Dekanaalstreek, LC Hoogezand, LC Mussel-Kanaal, LC Stocktern, LC... więcej
10/10/1995
W 1990 roku LC Poznań Polska przekazał Instytutowi Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej w Poznaniu karetkę pogotowia - Fiata Ducato -... więcej
10/05/1990

Przedsięwzięcia organizowane i/lub sponsorowane przez LC Poznań Polska:

  • Ruchome laboratorium do badanie zanieczyszczeń środowiska działające na terenie Akademii Rolniczej w Poznaniu
  • Samochód sanitarny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych podarowany Państwowemu Szpitalowi Klinicznemu nr 4 AM w Poznaniu
  • Pomoc finansowa i rzeczowa dla: Polonilitewskiej, Ośrodka Wychowawczo-Szkoleniowego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Szkoły Podstawowej nr 80 na dożywianie dzieci, Towarzystwu Pomocy Bezdomnym im. BrataAlberta, Hospicjumim. Św. Jana Kantego, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo, Towarzystwu Opieki Paliatywnej, Domowi Małego Dziecka w Gnieźnie, Polskiemu komitetowi pomocy Społecznej, Kuchni Społecznej Caritas przy ul. Chudoby w Poznaniu, PCK, Domu Dziecka w Kobylnicy, Domu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pakówce, Fundacji Św. Jadwigi
  • Finansowanie podróży osób niepełnosprawnych na zagraniczne obozy
  • Budowa pawilonów przeznaczonych na rehabilitację dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na tereniaSanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kiekrzu k. Poznania
  • Stała pomoc finansowa dla Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu przeznaczona na dożywianie dzieci oraz opieka medyczna dla jej uczniów
  • Patronat nad chorymi na cukrzycę w klubie „Hyperklub