Jesteś tutaj: Home » Członkostwo » Jak założyć Klub Lions

Jak założyć Klub Lions

Z inicjatywą utworzenia nowego klubu Lions, może wystąpić do gubernatora Okręgu, istniejący już Klub Lions lub grupa obywateli zainteresowanych powołaniem Klubu.


Procedura postępowania

 1. Skieruj do gubernatora Okręgu pisemną deklarację chęci założenia nowego Klubu podpisaną przez co najmniej 20 osób – przyszłych członków.
 2. Gubernator nominuje jeden z istniejących Klubów Lions w Okręgu jako klub patronujący i powołuje dwóch certyfikowanych doradców (ang. Guiding Lionów) dla właściwego przygotowania Klubu do procedury rejestracji w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Klubów Lions i w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 3. O projekcie tworzenia nowego Klubu Lions gubernator informuje wszystkie Kluby w Okręgu poprzez witrynę internetową Okręgu i wydawane biuletyny informacyjne. Kluby mają prawo do przedstawienia swojej opinii o tym projekcie w ciągu 1 miesiąca od daty ukazania się informacji gubernatora.
  Po tym terminie gubernator podejmuje decyzję w sprawie utworzenia nowego Klubu.
 4. Nowy Klub odbywa zebranie w celu zatwierdzeniu statutu i podjęcia uchwały o przystąpieniu do Związku Stowarzyszeń jakim jest Okręg 121 Polska. Projekt statutu nowego Klubu, przed przekazaniem do Sądu Rejestrowego, należy przedstawić gubernatorowi do akceptacji.
 5. Po zarejestrowaniu Klubu Lions w Polsce jako stowarzyszenia w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach, gubernator występuje do Zarządu Międzynarodowego LCI w USA z wnioskiem o rejestrację w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Klubów Lions (LCI).
  Nazwa Klubu musi składać się ze słów „Lions Club - nazwa miejscowości” w której Klub będzie miał siedzibę. Jeżeli w danej miejscowości istnieje już Klub Lions, każdy następny Klub do podanej wyżej frazy winien dodać dodatkowy wyróżnik słowny.
  Kluby Lions w Polsce posiadają osobowość prawną (jako zarejestrowane w KRS stowarzyszenia).
WE SERVE - Służymy innym od 1917 roku